Những người may mắn nhất thế giới 2016 Phần 2

Xem mà thót cả tim, hầu hết những cảnh này được quay lại qua camera cố định sẵn, cho thấy đúng là họ chưa tới số chết hoặc thần chết đang ngủ quên, nhưng dù sao cũng đáng mừng vì không ai bị gì cả
Đúng là số đúng may mắn thật

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...