Nhảy cover bài “Down the Road” bởi C2C – Đẹp và siêu tài năng

Đúng là có tài nhảy nhót có khác, nhảy đúng đẹp luôn, động tác chắc khỏe và rõ ràng
Lúc dạo đầu cứ tưởng là nhảy hài ai ngờ nhảy nhìn siêu đăng cấp

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...