Mọi người điều khóc khi xem video này – Những người anh hùng thật sự

Không phải lúc nào anh hùng cũng là những người giải cứu hòa bình của thế giới hay là những người bỏ hàng đóng tiền để xây chùa, miếu, làm từ thiện, … mà đôi khi những người người bình thường cũng là những anh hùng thật sự thông qua những hành động tuy nhỏ bé nhưng rất ý nghĩa của họ.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...