Màn trình diễn nhảy Robot Matix siêu tài năng

Đây là màn dự thi siêu ấn tượng trong chương trình tìm kiếm tài năng nước Mỹ năm 2013

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...