Lỡ miệng nói hơi nhanh rớt bà nó hàm răng giả

Lỡ miệng nói hơi nhanh rớt bà nó hàm răng giả
bài học cho chế nào mà đeo răng giả thì ăn nói từ tốn thôi biết hông

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...