Khi công nghệ trở thành mối hiểm họa gây tai nạn cho con người

Khi công nghệ trở thành mối hiểm họa gây tai nạn cho con người
Hiện đại là hại điện mà, chơi ngu với công nghệ thì phải lãnh hậu quả nè
Những đứa thích thể hiện thì hay bị vậy lắm, cười không chịu nổi với mấy đứa này

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...