Hát cover bài “Price Tag” bởi Jayesslee hay quá sức tưởng tượng

Hát cover bài “Price Tag” bởi Jayesslee hay quá sức tưởng tượng
Giọng rất hay và hát theo một phong cách riêng nên bài cover này đạt hơn 17 triệu lượt người xem trên Youtube

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...