Đừng có mà đòi đẹp hơn chị – Ai đi xe bus nên chú ý vụ này

Cười muốn rụng răng với chế ngồi xe buýt, ta nói bả me từ lúc thím kia lên xe rồi trao chuốt đã đời, bả ngứa mắt quá nên xử đẹp luôn
bài học rút ra cho mấy thím là đừng có quá ngựa nghe hông

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...