Đây là nghệ thuật của sự cân bằng đạt đến cảnh giới siêu cấp

Sự cân bằng là điều cố yếu, chỉ cần một điểm tựa với một vật nhẹ đã có thể thăng bằng được những thức nặng hơn rất nhiều

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...