Cuộc Thi Ăn Ớt Trên Thế giới – Tìm ra người ăn được nhiều ớt nhất thế giới

Nhìn ăn thật hãi hùng luôn, người gì mà ăn ớt mà cái mặt tỉnh bơ, ăn xong không hít hà gì hết , mà khổ nhất là ăn xong rồi phải đợi những người khác ăn xong mới qua vòng mới đó, vậy mới khổ, đợi càng lâu thì thôi rồi cái lưỡi
Mà thấy cái chế mặc áo hình ớt ăn không nổi thì ngừng đi, cô gắng chi tội dữ vậy không biết
Hình như là ăn nhiều loại ớt của nhiều vùng miền và quốc gia khác nhau thì phải, mà ăn cái này chắc cũng phải có cái bụng cỡ lớn mới chứa nổi, nhiều khi không sợ cay mà no quá ăn không nổi nữa
Người thắng được một phần thưởng bắng tiền mặt, mà với điều kiện trước khi thắng không được uống sữa

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...