Chú chó biết nói đi thi Tìm kiếm tài năng Anh 2015 – bạn tin không ?

Chú chó biết nói đi thi Tìm kiếm tài năng Anh 2015 – bạn tin không ?
Thấy nói xong không thể tin vào mắt mình nữa, nhưng có thể là do huấn luyện trước, nghĩ là ông chú đó nói đến từ đó thì chú chó sẽ nói từ đó, chứ chắc gì con chó hiểu được đâu

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...