Chết cười với thanh niên bị kẹt “Của Quý” khi đi tàu điện ngầm

Chết cười với thanh niên bị kẹt “Của Quý” khi đi tàu điện ngầm
Nhiều khi trên bảo mà dưới không nghe là như thế á, thấy cũng tội mà thôi cũng cười

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...