Chết cười với những tai nạn “An Toàn”

làm như mấy đứa này biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra hay sao đó, nên tụi nó cũng có phòng hờ trước như đội mũ bảo hiểm, để niệm phía dưới,… đủ kiểu
Biết là nguy hiểm mà vẫn thích chơi mấy trò này mới ghê chưa

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...