Cách trang điểm cho khuôn mặt nhỏ và góc cạnh cho Gay

Vì sao video này lại chỉ dành riêng cho Gay mà không phải là danh cho nam giới nói chung, vì đơn giản là đa số mà gần như là hầu hết thì con trai không bao giờ trang điểm, tham chí là đi đám cưới thì cũng không ai trang điềm. Còn những người nổi tiếng thì có nhân viên trang điểm riêng.
Trong video này sẽ hướng dẫn cho các bạn các đáng phấn thế nào để tạo được độ góc cạnh cho khuôn mặt và đặc biệt là đánh độ màu thế nào để trong khuôn mặt nhỏ và góc cạnh nhất trong hấp dẫn nhất

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...