21 Câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi “Cuộc sống là gì ?”

Trong cuộc sống với bộn bề lo toan, chính vì thế thỉnh thoảng chúng ta không hiểu nổi sống để làm gì, cuộc sống hoàn hảo là như thế nào ? Vâng, bạn sẽ tìm thấy những câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi “Cuộc sống là gì ?”

1. Cuộc sống là gì ?

enhanced-buzz-31068-1456345434-10

2. làm thế nào để năm giữ mọi thứ ?

Trả lời:

enhanced-buzz-10090-1456426638-13

3. Làm thế nào để tận hưởng cuộc sống ?

Trả lời:

enhanced-buzz-12272-1456346380-11

4. Làm việc như thế nào ?

Trả lời:

enhanced-buzz-29230-1456345462-5

5. Chuyện gì đang xảy ra ?

Câu trả lời là:

enhanced-buzz-11661-1456347945-5

6. Mọi thứ vẫn tốt chứ ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-9898-1456349171-5

7. Bạn đã làm được đến đâu ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-16353-1456350676-9

8. Có nhiều thành công không ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-20502-1456350685-5

9. Một ngày của bạn thế nào ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-744-1456349154-25

10. Mọi thứ vẫn ổn chứ ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-2313-1456350749-11

11. Có gì mới ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-24422-1456426878-5

12. Sở thích mới là gì ?

enhanced-buzz-18748-1456427111-5

13. Cách mà mọi thứ đến với bạn thế nào ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-18805-1456427232-5

14. Mọi việc thế nào ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-11395-1456345661-10

15. bạn xử lý mọi việc trong cuộc sống thế nào ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-21217-1456428007-13

16. Mọi thứ trở nên như thế nào ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-15628-1456350859-13

17. Mọi thứ có suông sẻ không ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-20367-1456427213-5

18. Những gì đang xảy ra ?

Câu trả lời:

enhanced-4430-1456427762-1

19. Gần đây cuộc sống có tốt không ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-3213-1456427194-5

20. Mọi thứ vẫn có tốt chứ ?

Câu trả lời:

enhanced-buzz-29716-1456431584-6

21. Cuộc sống trong thời gian tới sẽ như thế nào ?

Câu trả lời:

enhanced-1685-1456435553-3

theo buzzfeed

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...